Inscripció proves d’ingrés i accés música elemental i professional per al curs-2019-20


Inscripció per a seguir estudis reglats en ensenyances elementals o professionals de música. Els continguts dels cursos els trobarà per nivell i especialitat en la barra d’inici PROVES D’ACCÉS 2019/2020 En breu es posarà la data de matrícula per a ensenyances amateurs, alumnes des de 3 anys fins adults.