Professorat

  • Departament d’instruments de Tecla: Piano, Piano complementari, Música de Cambra.
    • Cap de departament: Cristina Monzó
    • Secretari del  departament de cambra: Raúl Montalvá
  • Departament d’instruments de Corda: Violí, Viola, Violoncel, Contrabaix, Guitarra, Guitarra Elèctrica, Conjunt instrumental, Orquestra, Banda.
    • Cap de departament: Rosana Conca
    • Secretari del departament: Raúl Montalvá
  •  Departament d’instruments de Vent Fusta: Flauta, Oboè, Clarinet, Fagot, Saxòfon.
    • Cap de departament: Javier Malonda.
  • Departament d’instruments de Vent Metall i Percussió: Trompeta, Trompa, Trombó, Tuba i Percussió.
    • Cap de departament: Pau Botella.
  • Departament de Veu: Cor, Cant. 
    •  Cap de departament: Pilar Giménez
  • Departament de Llenguatge Musical: Llenguatge Musical, Harmonia i Acompanyament.
    • Cap de departament: Alfredo Fuster
  • Departament de composició i instrumentació: Fonaments de Composició, Anàlisi, Història de la Música.
    • Cap de departament: Raúl Montalvá

ALTRES COORDINACIONS

  • Coordinació d’ensenyaments elementals: Alfredo Fuster.
  • Coordinació de l’aula d’informàtica: David Espí.
  • Coordinació de les tecnologies de la informació i comunicació: David Espí.
  • Coordinació de formació del Centre: Mar Parra.
  • Coordinació de convivència i igualtat: Óscar Sapena.

Les seves funcions estan determinades en les instruccions d’inici de curs dictades en la RESOLUCIÓ de 19 de juliol de 2017, de les direccions generals de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial i de Centres i Personal Docent, per la qual es dicten instruccions en matèria d’ ordenació acadèmica i d’organització de l’activitat docent dels conservatoris i centres autoritzats d’ensenyaments artístics professionals de Música i Dansa de la Comunitat Valenciana per al curs 2017-2018.