Inscripció

INSCRIPCIÓ PROVES D’ACCÉS ENSENYANCES ELEMENTALS I PROFESSIONALS C.2019-20

Calendari proves d’accésSol·licitud proves d’accés
Pdf calendari elementalPdf rellenable sol·licitud elemental
Pdf calendari professionalPdf rellenable sol·licitud professional
PROVES D’ACCÉS C.2019-20

Sol·licitud d’ingrés i accés als ensenyaments elementals i professionals de Música d’aspirants amb característiques excepcionals, que no reuneixen els requisits d’edat

Convocatòria de juny i setembre

(OBERT EL TERMINI DES DE L’1 DE FEBRER FINS AL 30 D’ABRIL DE 2019)